Vrchdobroč - zrub

Dom Detvy, kde sa namiesto tesaných trámov použili trámy, opracované do obliny, zvýraznené a remeselnejšie opracované vystrčené trámy, nesúce strechu. Spodný okraj strechy je v jednej rovine, hospodárska časť  je zredukovaná na otvorený voľný priestor ohraničený len z jednej strany. Strechu humna podopierajú murované stĺpy. V štíte je pridaný otvor pre presvetlenie podkrovia. Opačný štít je riešený s mohutnou polvalbou          a malým štítom.

Zastavaná plocha: 111 m2

Úžitková plocha: 63 m2

Cena: 66 000 € (predpokladaná cena)