Vrchdobroč

Zrubové steny sú nahradené tehlovým murivom (môžeme sa tvárit, že to je omietnutý zrub), tesané trámy sú zachované len na ozdobu (v stene
vedľa dverí). Hospodárska časť je otvorená, kde tesané trámy plnia funkciu vizuálneho oddelenia. Murivo je bez ozdobných vystupujúcich trámov. Krytina je plechová, síce netypická, ale vhodne dotvárajúca výraz domu.

Zastavaná plocha: 111 m2

Úžitková plocha: 56 m2

Cena: 60 000 € (predpokladaná cena)