Myjava - Prietrž

Zvyčajný tvar domu Myjavy so všetkými znakmi domu Myjavy. Vpredu murovaný štít s polvalbou a malou strieškou, na jeden rad škridiel, v úrovni rímsy. Zachované otvory na odvod dymu z podkrovia. Z boku výpustok, alebo to, čo z neho vývojom na Myjave ostalo. Priečne trámy vystrčené pred stenu, nezakryté doskami. Krokvová väznica s krokvami je viditelná. Steny na okrajoch s omietnutým lemom - prišiel do módy so stavbou železnicných staníc na sklonku deväťnásteho storočia. Okná s ozdobným rámom. Rámy okien Myjava sú ako výstavy umeleckého remesla.

Zastavaná plocha: 77 m2

Úžitková plocha prízemia: 64 m2

Úžitková plocha podkrovia: 55 m2

Cena: 82 000 € (predpokladaná cena)