Matejovec - nový

Dom s podstienkou a náznakom dvora, zadná časť, pôvodne hospodárska, zmenená na voľný priestor. Architektonický návrh domu, čo najviac sa približujúci domom Myjavy. Novostavba, na rovine a bez dnes už nepotrebnej hospodárskej časti, teraz, miesto nej je otvorený priestor.

Zastavaná plocha: 167 m2

Úžitková plocha: 142 m2

Cena: 95 000 € (predpokladaná cena)