Hriňová

Úplný dom Detvy. Dvor vytvorený obytnou časťou a hospodárskou časťou. V návrhu sú použité netesané trámy (hoci vývojom sa už aj hospodárska časť väcšinou spravila z trámov tesaných). Humno je s predsunutou časťou, v ktorej sú vráta, a so zvihnutím - kvôli podkrovnému priestoru. Štít humna je ukončený malou jednoradovou podlomenicou. Z exteriéru obytnej časti je viditeľný stropný trám, na ktorom je z interiéru vročenie. Dvere do garáže sú z natlkanými ozdobnými latami pod uhlom.

Zastavaná plocha: 150 m2

Úžitková plocha: 116 m2

Cena: 110 000 € (predpokladaná cena)