Devínska Nová Ves

Rekonštrukcia rodinného domu, z prvej polovice dvadsiateho storočia, zachovala všetky obvodové múry, v rátane staticky i architektonicky nespolupôsobiacej verandy - tri vysoké okná do dvora. Strecha je sedlová, ukončená murovanými štítmi a polvalbou v neobytnej časti podkrovia.

Zastavaná plocha: 110 m2

Úžitková plocha prízemia: 86 m2

Úžitková plocha podkrovia: 43 m2

Cena: 88 000 € (predpokladaná cena)