Detva - Priehalina

Návrh rekonštruckie domu z polovice devätnásteho storočia, kde podlahové trámy dosahujú výšku až 48 centimetrov. Drevenica bola v minulosti aspoň raz sťahovaná, predpoklad v prvej polovici dvadsiateho storočia, pričom bola pridaná podstienka. O starobylosti zrubovej staby svedčí aj zlúčenie stropných a priečnych trámov. V prípade zobytnenia (vikiere sú na opačenej strane) sa pridá schodisko v mieste WC, ktoré sa prenesie do kúpeľne.

Zastavaná plocha: 97 m2

Úžitková plocha: 68 m2

Cena: 60 000 € (predpokladaná cena)