Chorvátsky Grob - nový

Dom so zachovaným tvarom domu a strechy, s využitým podkrovím. V zadnej časti domu sú nerovnobežné steny. Priečelie ako hlava ženy od Picassa. Jednoduché, strohé, bez kúska romantiky, tak ako naše storočie. Dúfam však, že elegantné, čisté a trochu jemné.

Zastavaná plocha: 112,8 m2

Úžitková plocha prízemia: 90,5 m2

Úžitková plocha podkrovia: 64,9 m2

Cena: 110 000 € (predpokladaná cena)