Chorvátsky Grob

Dom s vysunutou strechou do ulice, krytá podstienka, v štíte malá podlomenica a charakteristický nerovnoramenný krov (nesymetrická strecha). Krytina ľahká, plech alebo lepenkový šindel. Tento typ domu je rozšírený na východ od Bratislavy. Pôdorysné riešenie je klasické, s pridanou hosťovskou miestnosťou na konci domu.

Zastavaná plocha: 105 m2

Úžitková plocha: 80 m2

Cena: 79 000 € (predpokladaná cena)